početna

Na lokaciji Zagrebačka 79B, 10342 Dubrava nastala su 3 poslovna prostora različite velićine koje nudimo u najam.

Prostor 1 = 90m² / Prostor 2 = 30m² / Prostor 3 = 60m²

Namjena može biti različitog tipa, prema vašim potrebama i željama te po dogovoru.

Dostupni smo za sve informacije, slobodno nas kontaktirajte!
Najveći i najgrublji poslovi su po planu realizirani u 2016 godini.
Detaljima interijera posvetili smo pažnju tokom 2017. Isto tako nam je bilo važno da pripremimo podlogu terena prednjeg vanjskog dijela koji je predviđen za parkiralište.

Ovim putem se zahvaljujemo svim izvođačima radova na suradnji.

Kontakt:
email-a: kontakt@stricak.de, Ivančica i Miljenko Stričak